Βρείτε μας!

Καιρός

I�I�I�I�I�I�I?

I�I�I�I?I�I?I� I?I� I?I?I� I?I�I�I?I�I?I?I�I� I�I� I?I�I?I?I?I?I� I?I� I?I?I�I�I?I�I?I?I�I? I�I�I? I�I? I?I?I�I?I�. I�I�I? I�I�I�I� I?I�I?I� I�I� I?I�I?I�I?I?I?I�I?I�I?I� I?I�I�I� I?I�I? I�I� I?I?I�I?I?I?I?I?I�I?I� I?I�I�I? I?I� I�I� I�I?I�I?I?I� I?I�I?I�I?I?I?I� I?I�I� I?I�I? I�I? I?I?I�I?I?I�I?I�I?I?. I�I� I?I?I�I?I?I�I?I� I?I�I� I?I�I�I? I?I� I�I?I� I?I�I?I�. I�I�I�I�I?I�I?I?I?I� I?I?I�I?I?I�I?I� I?I�I?I� I?I�I? I?I�I?I� I?I�I? I�I? I?I�I?I? I�I? I?I�I?I?I? I�I? I�I�I?I�I?I� I?I�I? I�I�I�I? I?I?I�I�I?I�I?I�I?. I�I� I�I?I�I?I�I�I�I?I?I�I?I� I?I�I�I�, I�I?I?I?I?I�I�I?I?I�I�I� I�I�I�I�I?, I�I?I�I�I?I?, I?I?I?I?I?I? I?I�I? I�I�I�I?I?I�I�I?I?. I� I�I?I?I� I?I�I� I�I?I?I�I? I�I�I?I?I?I�. I�I�I�I?I?I�I?I� I?I� I?I�I?I�I?I?I� I?I?I?I?I?I? I?I�I�I�I� I?I�I? I�I�A� I�I�I?I�I?I?I�I?I�I?I�.

I?I�I�IsI�

I?I�I?I?I?I?I�

I?I?I�I?I�I?I?I?I?I�

I?I�ISI?I�I�I?I?I�

I?I�I?I?I?I?I�

I�I?I?I?I?I�

I?I?I�I?I?I?I?I? I?I�I?I?

I?I?I?I?I?I?

I?I�I?I?

I�I�I�I�I?

I�I?I�I�I?I?

I�I�I�I?I?I�I�I?I?

Comments are closed.